pokersports

Cadiz v Zaragoza

Friday, August 16, 2024 at 15:30
Match Result
CadizDrawZaragoza
Over/Under Goals
OverUnder
Over/Under 0.5 Goals
Over/Under 1.5 Goals
Over/Under 2.5 Goals
Over/Under 3.5 Goals
Over/Under 4.5 Goals
Double Chance
 • Cadiz And Draw
 • Zaragoza And Draw
 • Cadiz And Zaragoza
Draw No Bet
 • Cadiz
 • Zaragoza
Both Teams to Score Markets
YesNo
Both Teams to Score
OverUnder
1st Half Over/Under 0.5 Goals
1st Half Over/Under 1.5 Goals
1st Half Over/Under 2.5 Goals
CadizDrawZaragoza
CadizHandicap DrawZaragoza
CadizHandicap DrawZaragoza
CadizDrawZaragoza
 • Cadiz / Cadiz
 • Cadiz / Draw
 • Cadiz / Zaragoza
 • Draw / Cadiz
 • Draw / Draw
 • Draw / Zaragoza
 • Zaragoza / Cadiz
 • Zaragoza / Draw
 • Zaragoza / Zaragoza
CadizDrawZaragoza
 • Cadiz And Over 1.5
 • Cadiz And Under 1.5
 • Draw And Over 1.5
 • Draw And Under 1.5
 • Zaragoza And Over 1.5
 • Zaragoza And Under 1.5
 • Cadiz And Over 2.5
 • Cadiz And Under 2.5
 • Draw and Over 2.5
 • Draw and Under 2.5
 • Zaragoza And Over 2.5
 • Zaragoza And Under 2.5
 • Cadiz And Over 3.5
 • Cadiz And Under 3.5
 • Draw And Over 3.5
 • Draw And Under 3.5
 • Zaragoza And Over 3.5
 • Zaragoza And Under 3.5

Bet Slip

Your bet slip is empty